Ma ünnepli névnapját: Ilona Holnap: Huba

Címünk:
Carissimi n. f.,
Nám. 1. mája 3382/10-12.,
811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002 [kukac] gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

akadalymentes 01

A Carissimi Nonprofit Alap tevékenysége 2018-ban

Tizenkilenc, fogyatékossággal élő vagy beteg gyermeket nevelő családnak nyújtottunk támogatást külföldi orvosi kivizsgálásra, külföldi és itthoni rehabilitációra, fejlesztésre, fogászati kezelésre, valamint gyógyászati segédeszközök vásárlásához. Ismét hozzájárultunk a fogyatékos gyermeket nevelő családok kovácspataki nyári táborának költségeihez, és támogatásunkkal 100 személy vehetett részt szeptemberben a sérült gyermekek napján a budapesti állatkertben.  
Február. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) által életre hívott Családlánc tagjaként részt vettünk Budapesten a külhoni magyar családok évének nyitókonferenciáján és az Országházban tartott családi napon.
Április. Tizedik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. A résztvevőknek a Sipos–Vadkerti–Zsapka trió adott nagy sikerű koncertet.
Május. A Civil szervezetek erőfeszítései a család védelmében c. konferencián Somorján Bauer Edit kuratóriumi tag tartott előadást.
Június. A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetséggel (MAGYISZ) közösen megkoszorúztuk a felvidéki gyermekáldozatokért és az 1940-es években elhurcolt családok emlékére állított emléktáblát Nagymagyaron. A Pozsonyi Magyar Intézet meghívására több, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő család nézhette meg a V4-es országok hivatásos néptánccsoportjainak Táncünnep c. gálaműsorát a pozsonyi Hviezdoslav Színházban.
Szeptember. Részt vettünk Galántán a Konrádko PT által szervezett, autizmussal foglalkozó szakmai napon. A Családlánc meghívására fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok is megtekinthették a budapesti Erkel Színházban a Carmina Burana c. előadást.
Október. Akadálymentesítés a szívekben és a fejekben címmel szakmai napot tartottunk Komáromban a Selye János Egyetemen szülőknek, szakembereknek és fogyatékossággal élő fiataloknak. A Református Teológiai Kar és a Komáromi Protestáns Nőegylet társszervezésében megvalósult rendezvényen vendégül láttuk a balassagyarmati Éfoész Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nyolc tagját is. A MAGYISZ és a Carissimi közös szervezésében négy közép-szlovákiai iskolában volt a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését érintő szakmai előadás és beszélgetés. Részt vettünk Dunaszerdahelyen a Velő PT által szervezett Kultúrával az akadályok ellen című rendezvényen.
November. Ott voltunk Budapesten az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott hatodik fogyatékosságtudományi konferencián, a Bliss Alapítvány Eszközök az AAK szolgálatában c. konferenciáján, a KézenFogva Alapítvány által szervezett, Családok és szolgáltatók szerepe a fogyatékos emberek jogainak érvényesítésében c. konferencián; Dunaszerdahelyen a KCSSZ által szervezett Kárpát-medencei demográfiai konferencián, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tanácskozásán, és bemutatkoztunk Komáromban az SZMPSZ Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulásának első szakmai konferenciáján.
A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet – kuratóriuma térítésmentesen végzi munkáját. Tevékenységünket tavaly a Bethlen Gábor Alap, a Pozsonyi Magyar Intézet, az Európai Néppárt, a somorjai Bauer és Pogány család segítette pénzadománnyal, valamint jó szándékú emberek adófelajánlásukkal, munkájukkal.
A Kisebbségi Kulturális Alap, az OTP Banka Slovensko, a Bethlen Gábor Alap, a KCSSZ, a sárosfai Vöröskereszt, továbbá magánszemélyek: Illés István (Pozsony), Máté Béláné és Nagy Szilveszterné (Újlót), Füleky Éva és Pál (Pozsony), dr. Dolán Rózsa gyermekorvos (Magyarbél) támogatásával, továbbá a Pozsonyi Magyar Intézet által a Muzsikás együttes adventi koncertjén a ferences templomban szervezett adománygyűjtésnek köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is megjelentettük lapunk, a Carissimi hat számát. Elektronikus formában letölthetők honlapunkról. Jelen vagyunk a Facebook közösségi hálón: www.facebook.com/carissimina.
Tavaly fájdalmas eseményekkel is szembesülnünk kellett. Februárban elkísértük utolsó útjára dr. Szabó Rezsőt, aki ott volt szervezetünk indulásánál, és tíz évig kuratóriumi tagként segítette a munkát. Májusban pedig Pogány Erzsébet kuratóriumi tagunktól vettünk végső búcsút. Emléküket megőrizzük.

Köszönjük a segítséget
mindazoknak, akik hozzájárultak szerveztünk működéséhez és lapunk megjelentetéséhez.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi Nonprofit Alap 2017-ben

Az adófelajánlásoknak köszönhetően tizenhat, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtottunk támogatást külföldi orvosi kivizsgálásra, külföldi és itthoni rehabilitációra, valamint gyógyászati segédeszközök vásárlásához. Hozzájárultunk fogyatékos gyermeket nevelő családok kovácspataki nyári táborának költségeihez, és 150 személy a mi támogatásunkkal vehetett részt a budapesti állatkertben tartott sérült gyermekek napján.
Februárban részt vettünk Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? című konferencián, melyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartottak Budapesten. Jelen voltunk a Dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulásról szóló, Életképek című kiadvány bemutatóján. Dunaszerdahelyi helyszínen, harmadik alkalommal szerveztük meg a Sérült gyermek/felnőtt a családban – hogyan tovább? című fórumot szülőknek és szakembereknek.
Áprilisban kilencedszer voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának.
Májusban a balassagyarmati Éfoész Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület meghívására részt vettünk az önálló életvitel napján.
Júniusban meghívásunkra nagy sikerű koncertet adott Dunaszerdahelyen Halász Judit fogyatékossággal élő fiataloknak, átlagos fejlődésű óvodásoknak, kisiskolásoknak és kísérőiknek. Az Európai Néppárt támogatásával társszervezői voltunk Galántán az autista gyermeket nevelő szülők és szakemberek részére meghirdetett szakmai napnak.
Júliusban a Carissimi képviseletében Bauer Edit kuratóriumi tagot megválasztották a kormány mellett működő kisebbségi bizottság tagjának.
Szeptemberben meghívott szervezetként bemutattuk tevékenységünket Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A Családlánc szervezésében, a Carissimi közvetítésével fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok is megtekinthették a budapesti Operaházban a Bánk bánt.
Októberben meghívást kaptunk Budapestre, a Bliss Alapítvány megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára. Sérült gyermekek és felnőttek rajzaiból készült kiállítással és kulturális műsorral ünnepeltük szervezetünk megalakulásának 15. évfordulóját Füleken. Ismét ott voltunk Dunaszerdahelyen a Kultúrával az akadályok ellen c. rendezvényen.
Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott ötödik fogyatékosságtudományi konferencián és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának érsekújvári tanácskozásán.
Decemberben a Családlánc meghívására részt vettünk az Első a család? – A modern ifjúság dilemmái címmel Brüsszelben az Európai Parlamentben rendezett konferencián. Pozsonyban a Közgazdaság-tudományi Egyetemen, a szociális gazdaság jó példáit ismertető konferencián bemutatkozott a Carissimi is.
Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Opel Handycars, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is megjelentettük lapunk, a Carissimi hat számát; ezek elektronikus változata a korábbiakéval együtt letölthetők honlapunkról. Ugyancsak jelen vagyunk a Facebook közösségi hálón: www.facebook.com/carissimina.
A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet – kuratóriuma térítésmentesen végzi munkáját –, tevékenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az OTP Banka Slovensko, a Pozsonyi Magyar Intézet, a pozsonyi székhelyű B & K Kft., az Európai Néppárt, valamint jó szándékú emberek segítették pénzadományukkal, munkájukkal, adófelajánlásukkal.
Köszönjük a segítséget.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi Nonprofit Alap 2016-ban

Az adófelajánlásoknak köszönhetően tavaly tíz, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtottunk támogatást külföldi és itthoni rehabilitációra és gyógyászati segédeszközök vásárlásához. Hozzájárultunk fogyatékos gyermeket nevelő családok magyarországi nyári táborának és egy budapesti kirándulásnak a költségeihez. Februárban a Családlánc tagszervezeteként részt vettünk a magyar Országházban megrendezett Kárpát-medencei családnapon. A házasság hete alkalmából a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének támogatásával megtartott Zarándoklat a családokért című rendezvénysorozat helyszínei közül Gömöralmágyon és Komáromban voltunk jelen. A Nemadomfel Alapítvánnyal bekapcsolódtunk az Erazmus+ program nemzetközi ifjúságicsere-projektjébe, s ennek köszönhetően nyolc értelmi sérült fiatal és kísérőik a kelet-magyarországi Szendrőládon erdélyi és magyarországi sorstársaikkal, ill. roma fiatalokkal töltöttek el együtt egy hetet: kreatív foglalkozásokon keresztül egymástól és egymásról tanultak, identitásukat fejlesztették. Áprilisban nyolcadik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. Kirándulást szerveztünk Budapestre értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak és családtagjaiknak. A Petőfi Irodalmi Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak számukra, utána pedig megnézték a Fővárosi Nagycirkusz előadását. Májusban két helyszínen: Galántán és Marcelházán szakemberek bevonásával s önkéntesek segítségével kommunikációs és önérvényesítő tréninget szerveztünk értelmi és halmozottan fogyatékos fiataloknak, szüleiknek és segítőiknek. Júniusban a Carissimi is képviseltette magát az Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában című budapesti konferencián. Szeptemberben Galántán, novemberben Dunaszerdahelyen szerveztünk fórumot tíz szülő, illetve szakember részére Sérült gyermek/felnőtt a családban – hogyan tovább? címmel. Szeptemberben meghívott szervezetként bemutattuk tevékenységünket az Európai Parlament Petíciós Bizottságának pozsonyi tényfeltáró ülésén. Ugyancsak részt vettünk Csíkszeredában az Együtt a fogyatékkal élőkért című kétnapos konferencián. Füleki helyszínnel társszervezői vagyunk a Családlánc támogatásával októberben indított magyar nyelvű önismereti, család- és párkapcsolat-segítő tréningeknek, s bekapcsolódtunk az ugyancsak októbertől működő magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat munkájába. Ismét ott voltunk Dunaszerdahelyen a Kultúrával az akadályok ellen c. rendezvényen. Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott negyedik magyar fogyatékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának érsekújvári tanácskozásán s az ÉFOÉSZ megalakulásának 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Decemberben az ÉFOÉSZ balassagyarmati Elfogadásért Önérvényesítő Egyesülete megalakulása 5. évfordulójának ünnepségére is meghívást kaptunk. Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is sikerült megjelentetnünk lapunk, a Carissimi hat számát. Ezek és a korábbiak letölthetők megújult honlapunkról is (www.carissimi.sk), ahol egyéb hasznos információkat is találhatnak szervezetünkről. A Facebook közösségi hálón ugyancsak jelen vagyunk: www.facebook.com/carissimina. A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet – kuratóriuma térítésmentesen végzi munkáját –, tevékenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az OTP Banka Slovensko, a pozsonyi székhelyű B & K Kft., az Európai Néppárt, valamint jó szándékú emberek segítették pénzadományukkal, munkájukkal, adófelajánlásukkal. Köszönjük.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi Nonprofit Alap 2015-ben

Az adófelajánlásoknak, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség farsangi cserkészbálján, valamint decemberben a pozsonyi magyar nagykövetség és a Pozsonyi Magyar Intézet szervezésében a ferencesek templomában tartott adventi koncerten összegyűlt adományoknak köszönhetően tavaly minden eddiginél több, huszonnégy, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújthattunk anyagi segítséget. A támogatást külföldi és itthoni gyógykezelésre, rehabilitációra és gyógyászati segédeszközökre fordíthatták az érintettek. Hozzájárultunk továbbá fogyatékos gyermeket nevelő családok nyári táborának és két szakember továbbképzésének költségeihez.
Februárban a Családlánc tagszervezeteként részt vettünk a magyar Országházban a Kárpát-medencei családnapon.
Áprilisban hetedik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. Meghívásunkra a budapesti De juRe Alapítvány munkatársai ugyancsak áprilisban önkéntesképző tréninget tartottak az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium tanulóinak. A rendezvényt az OTP Banka Slovensko támogatta.
Szeptemberben a budapesti NEO Magyar Segítőkutya Egyesület önkéntes munkatársait hívtuk meg érzékenyítő tréninget tartani a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskolába s a Diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskolába és Óvodába. A program a TriGranit támogatásával valósult meg. Ott voltunk Brüsszelben az Európai Parlamentben a magyarországi Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett A családok jövője – a jövő családjai című konferencián.
Bemutatkoztunk a Családlánc szervezeteinek a Pozsonyi Magyar Intézetben tartott októberi találkozóján. Október–december folyamán a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a közreműködésével kérdőíves felmérést végeztünk a fogyatékos, illetve egészségkárosodott gyermeket nevelő szlovákiai magyar családok helyzetéről. A kutatás eredményéről lapunkban (12-14. oldal) is beszámolunk.
Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott harmadik magyar fogyatékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának konferenciáján Dunaszerdahelyen, és ismét meghívást kaptunk a Kultúrával az akadályok ellen c. dunaszerdahelyi rendezvényre. November 5-e és 7-e között képviseltettük magunkat a Budapesti Demográfiai Fórumon, a Családlánc tagszervezeteinek találkozóján és a Millenárison tartott családi kulturális fesztiválon. A Nemadomfel Alapítvánnyal közösen az Erazmus+ keretében nemzetközi ifjúságicsere-projektbe kapcsolódtunk be. Novemberben volt az előkészítő látogatás, az egyhetes program februárban lesz a kelet-magyarországi Szendrőládon. A Szlovákiából, Romániából és Magyarországról érkező értelmi sérült, ill. roma fiatalok kreatív foglalkozásokon keresztül, egymástól és egymásról tanulva, identitásukat fejlesztve töltenek el együtt egy hetet.
Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Human International Polgári Társulás, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is sikerült megjelentetnünk kéthavi lapunkat, a Carissimit. Valamennyi szám (a korábbiak is) letölthető honlapunkról (www.carissimi.sk), ahol egyéb hasznos információkat is találhatnak szervezetünkről. A Facebook közösségi hálón ugyancsak jelen vagyunk: www.facebook.com/carissimina.
A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet, tevékenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, a Családlánc, Magyarország pozsonyi nagykövetsége és a Pozsonyi Magyar Intézet, az OTP Banka Slovensko, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség és a TriGranit támogatta, valamint jó szándékú emberek segítették munkájukkal, pénzadományukkal, adófelajánlásukkal.
Köszönjük a segítséget.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi Nonprofit Alap 2014-ben

A Carissimi Nonprofit Alap 2014-ben az adófelajánlásoknak köszönhetően tizenkét családnak nyújtott anyagi segítséget (külföldi és itthoni gyógykezelés, rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök). Anyagi támogatásunkkal az EDuKid munkatársai hallásszűrést végeztek és ismeretterjesztő előadásokat tartottak szlovákiai iskolákban és óvodákban. Támogattuk a fogyatékos gyermeket nevelő családok nyári táborát, két személynek az Együtt a fogyatékkal élőkért c., Csíkszeredában tartott konferencián, másik kettőnek pedig egy budapesti, autizmussal foglalkozó továbbképzésen való részvételét, a Kuttyomfitty Társulat egyik előadását, amelyet értelmi és halmozottan sérül fiataloknak és családtagjaiknak tartottak, valamint hozzájárultunk annak az útnak a költségeihez, melynek során az érsekújvári gimnazisták egy vak barátjuknak elvitték az általuk készített hangoskönyvet.
Februárban a budapesti De JuRe Alapítvány meghívására több szlovákiai óvónővel sérült gyermekek integrációját elősegítő óvónői tréningen vettünk részt, és jelen voltunk a magyar parlamentben megtartott Kárpát-medencei családtalálkozón. Márciusban a Magyisszal a nagymagyari alapiskolában az 1940-es évek gyermek áldozatainak emlékére emléktáblát avattunk. Áprilisban hatodik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának, májusban pedig a Visszhang című zenés családi találkozón a Diakonia Reformata vendégei voltunk a dunaszerdahelyi református templomban. Júniusban galántai fellépésre hívtuk meg a budapesti Baltazár Színház társulatát. Szeptemberben budapesti kirándulást szerveztünk értelmi sérült fiatalok, családtagjaik és segítőik számára, melynek során ellátogattunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba és az állatkertbe. Októberben társszervezői voltunk Százdi Sztakó Zsolt somorjai író-olvasó találkozójának. Ugyancsak októberben került sor a Selye János Egyetem konferencia-központjában – a Komáromi Protestáns Nőegylettel közösen szervezett – zeneterápiával foglalkozó szakmai napunkra, amely halmozottan sérült fiataloknak, szüleiknek és szakembereknek szólt. Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott Második magyar fogyatékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciáján Nagymegyeren, és bemutatkoztunk a Kultúrával az akadályok ellen c. rendezvényen Dunaszerdahelyen.
Támogatóinknak (Bauer Edit, az SZK Kormányhivatala, Velő Polgári Társulás, Comenius Egyetem magyar tanszéke, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában ismét sikerült megjelentetnünk lapunknak, a Carissiminek hat számát. A Facebook közösségi hálón is sok látogatója van oldalunknak: https://www.facebook.com/carissimina.

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet, tevékenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az SZK Kormányhivatala, az OTP Bank, a Családlánc, az EPP Group, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság támogatta, valamint jó szándékú emberek segítik munkájukkal, pénzadományukkal, adófelajánlásukkal.

Köszönjük.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi Nonprofit Alap 2013-ban

Szervezetünk tavaly is tevékeny volt. Az adófelajánlásoknak köszönhetően tizenegy családnak nyújtottunk anyagi segítséget (itthoni és külföldi gyógykezelés, rehabilitáció, gyógyszerek, gyógyászati és készségfejlesztő segédeszközök, szakkönyvek). Támogatásunkkal a budapesti Nézőművészeti Kft. – a Gurigongo Symposium szervezésében – áprilisban négy szlovákiai magyar tannyelvű középiskolában 350 tanuló és tanáraik előtt mutatta be a Vakság című monodrámát. Ötödik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának, részt vettünk továbbá a hetényi református templomban a református diakóniai központ által az értelmi fogyatékos fiatalok és családjuk számára szervezett Visszhang című zenés családi találkozón.

Május végén – június elején a kelet-szlovákiai Ájban megtartott szakmai nappal egybekötött háromnapos dél-szlovákiai ismeretterjesztő körutat szerveztünk értelmi sérült fiatalok és szüleik részvételével, júniusban pedig Nagytárkányban tartottunk családi napot közösen a Nagycsaládos Egyesülettel. Ugyancsak júniusban a Carissimi közvetítésével a budapesti Bliss Alapítvány három szakembere ellátogatott a szenci Nefelejcs Házba, hogy felmérje ottani súlyosan, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok kommunikációs képességeit. Szeptemberben a Selye János Egyetem Református Teológiai Karával együttműködve, a Komáromi Protestáns Nőegylet társszervezésében A művészetek szerepe a halmozottan sérültek integrációjában címmel szakmai napot szerveztünk az egyetem konferenciaközpontjában. Részt vettek rajta értelmi sérült fiatalok és szüleik, speciális pedagógusok, pszichológusok, valamint középiskolások és egyetemisták. Októberben a budapesti Bliss Alapítvány tartott tanácskozást, amelyen a Kijevben megrendezett IX. Kelet- és közép-európai regionális AAK- (augmentatív és alternatív kommunikáció) konferenciáról számoltak be. Az eseményre a Carissimi képviselőjét is meghívták. Szervezetünk tagja a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának, és ősszel csatlakoztunk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez, a Családlánc mozgalomhoz is. A család a nemzet alappillére címmel a Családlánc és a Szövetség a Közös Célokért társulás novemberben Rozsnyón tartott konferenciát. Az előadók között volt a Carissimi Nonprofit Alap kuratóriumának két tagja: Bauer Edit EP-képviselő és Zupko Mária gyógypedagógus.
Támogatóinknak (Bauer Edit, az SZK Kormányhivatala, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában megjelenő lapunknak, a Carissiminek hat számát juttattuk el ingyenesen az egyre növekvő számú érdeklődőhöz. Tavaly a kiadvány felkerült a Táblamagazin digitális standra (tablamagazin.hu). Az egyes számok letölthetők megújult honlapunkról (www.carissimi.sk), ahol több más hasznos információt is találhatnak. A Facebook közösségi hálón egyre többen látogatják oldalunkat (www.facebook.com/pages/Carissimi/275151772511812) és csoportunkat (www.facebook.com/groups/106691826057318).

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet, tevékenységét jó szándékú emberek segítik munkájukkal, pénzadományukkal, adófelajánlásukkal. Köszönjük.

Nyomtatás E-mail

A Carissimi nonprofit alap 2012-ben

Szervezetünk tavaly ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ez alatt az idő alatt egyre ismertebbé vált a neve Szlovákia magyarlakta vidékein, és számon tartanak bennünket a határainkon kívül, Magyarországon, Ausztriában, Erdélyben és a Vajdaságban is. Tevékenységünk elismerésének kézzelfogható jele, hogy minden eddiginél többen ajánlották fel nekünk adójuk két százalékát. Mindnyájuknak köszönjük ezt a nemes gesztust, de külön kiemelném a nagyfödémesi, már nyugdíjas Lovász Ferencet, aki volt kollégáit győzte meg, hogy adófelajánlásukkal támogassák a Carissimit, és Tirinda Pétert, a pozsonyi B & K Kft. ügyvezető igazgatóját, aki évek óta támogatónk.
Tavaly tizenegy rászoruló családot segítettünk anyagilag (itthoni és külföldi gyógykezelés, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, benzinköltség), hozzájárultunk értelmi sérült fiatalok és családtagjaik nyári táborozásának költségeihez, valamint továbbképzéséhez. Együttműködési szerződést írtunk alá a budapesti Mozgáskorlátozott Emberek Rehabilitációs Központjával a megváltozott munkaképességű emberek önálló életvezetését és munkavállalását segítő nemzetközi projektben való részvételről. Ingyenes lapunk – hála olvasóink és támogatóink példátlan összefogásának – tavaly is hatszor jelenhetett meg annak ellenére, hogy az SZK Kormányhivatala az első alkalommal elutasította pályázati kérelmünket. Örömünkre a második fordulóban már támogatásra méltónak tartotta lapunkat, így egy kis lélegzethez jutottunk. Az egyes számok letölthetők a www.carissimi.sk honlapról, ahol más hasznos információt is találhatnak szervezetünkről. A Facebook közösségi hálón saját oldalunk és csoportunk van.
2012-ben számos rendezvény szervezői, társszervezői, illetve résztvevői voltunk. Áprilisban negyedik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának, és részt vettünk az értelmi fogyatékos fiataloknak és hozzátartozóiknak az ekecsi református templomban tartott Visszhang című zenés napon. Májusban (támogatóinknak köszönhetően) Somorján a Pomlé parkerdőben a barátainkkal ünnepeltük szervezetünk megalakulásának 10. évfordulóját. Tapsolhattunk az értelmi és halmozottan sérült fiatalokból álló budapesti Nemadomfel Együttesnek, a vállalkozó kedvű fiatalok pedig bekapcsolódhattak a kézműves-foglalkozásokba. Júniusban a komáromi Limes galériában mutatkozott be a Carissimi folyóirat; részt vettünk a kisújfalusi családi napon, ahol fogyatékossággal élő fiatalokat nevelő családok találkoztak, a délutáni programban pedig többek között a budapesti Roll Dance Kerekes Székes Táncegyüttes lépett fel. A hónap végén a budapesti Bliss Alapítvány megalakulásának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepi konferenciára szóló meghívásnak tettünk eleget. A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség (MAGYISZ) meghívására július elején részt vettünk Fonyód–Fonyódligeten a nevelőszülők VI. nemzetközi konferenciáján, Balatonlellén pedig a gyermekáldozatokért és gyermeki jogokért emelt emlékműnél tartott koszorúzáson Bauer Edit európai parlamenti képviselő, a Carissimi kuratóriumának tagja mondott ünnepi köszöntőt, aláírtuk továbbá a Kárpát-medencei és azon túli civil szervezetek konföderációjának alapokmányát. Szeptemberben a 10. évforduló jegyében szakmai napot tartottunk Losoncon; az előadók a halmozottan sérült gyermekek és felnőttek fejlesztésében, állapotuk javításában szerepet játszó, elsősorban a szájüregi és arcizmok működését serkentő terápiákat ismertettek. Az értelmi és halmozottan sérült fiatalok pedig különböző művészeti foglalkozásokon mutathatták meg ügyességüket. Decemberben a Carissimi közvetítésével többen részt vettek a Bliss Alapítvány által szervezett többnapos szemináriumon.                                  

Nyomtatás E-mail

A Carissimi nonprofit alap 2011-ben

Mind többen ajánlják fel nekünk adójuk két százalékát, így ismét tizenkét rászoruló családnak tudtunk anyagi támogatást (itthoni és külföldi rehabilitáció, gyógykezelés, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, benzinköltség) nyújtani. Támogatóinknak (Bauer Edit európai parlamenti képviselő, a Carissimi kuratóriumának tagja, Pfizer, Provida Alapítvány, az SZK Kormányhivatala, továbbá magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában lapunknak – amelyet továbbra is ingyen juttatunk el az egyre növekvő számú érdeklődőhöz – hat száma jelent meg. A 2012-es Carissimi-naptár a dunaszerdahelyi Valeur nyomda és Nagy Attila grafikai szerkesztő ajándéka. Korszerűsítettük honlapunkat. A Facebook közösségi hálón a Carissiminek saját oldala és csoportja van.
Márciusban társszervezőként vettünk részt Budapesten a De juRe Alapítvány IntegrArt 2011 elnevezésű rendezvényén. Az általuk meghirdetett Mutasd meg magad! című filmpályázat (olyan fiataloknak szólt, akik vagy maguk is fogyatékossággal élnek, vagy filmjük valamely szereplője érintett) különdíjasa a füleki Gál Bianka lett. A díjat Bauer Edit ajánlotta fel. Segítettünk a magyarországi Guruló projekt keretében Pozsonyban és Kassán tartott konferencia szervezésében. Áprilisban harmadik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. Lapunk és honlapunk révén bekapcsolódtunk a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala népszámlálási kampányába. A nyár folyamán a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség (MAGYISZ) 20., jubileumi konferenciájára kaptunk meghívást; a gyermekáldozatok és gyermeki jogok emlékművére Zupko Mária helyezte el a Carissimi koszorúját. Ezt követően Pozsonyban láttuk vendégül a MAGYISZ küldöttségét, és további együttműködésről állapodtunk meg. Szeptemberben nagy érdeklődés övezte Dunaszerdahelyen a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el, fogadj el! közvélemény-formáló rendezvényét, melynek – együttműködve a Dunaszerdahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulással – szlovákiai szervezői voltunk. Októberben a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (Merek) meghívására részt vettünk Budapesten a támogató technológiai ellátórendszereket bemutató nemzetközi konferencián. A budapesti De juRe Alapítvány október végén ünnepelte megalakulásának tizenötödik évfordulóját. A Carissimit Borosné Környei Erzsébet képviselte a rendezvényen. Decemberben ott voltunk Diószegen a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának konferenciáján.

Nyomtatás E-mail

2010

Szervezetünk nem tétlenkedett a mögöttünk hagyott évben. Az adófelajánlásokból befolyt összegből tizenhárom családot anyagilag támogattunk (itthoni és külföldi rehabilitáció, gyógykezelés, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, benzinköltség, kollégiumi hozzájárulás). Az év elején megújítottuk honlapunkat, kiadványban foglaltuk össze eddigi tevékenységünket. Áprilisban második alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok versfesztiváljának, amelyet a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás galántai szervezete hirdetett meg.

Májusban – az említett társulás dunaszerdahelyi szervezetével együttműködve, a Szülőföld Alap támogatásával – meghívtuk dr. Kálmán Zsófia gyermekorvost, a Bliss Alapítvány ügyvezető igazgatóját. Paradigmaváltás a fogyatékosságkutatásban – megváltozott szemlélet címmel tartott előadást szakembereknek és szülőknek. Júniusban a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában napvilágot látott lapunknak, a Carissiminek az első, bemutatkozó száma. Az év végéig megjelent még három szám és Carissimi-füzetek 1. címmel egy különszám. Szeptemberben a Kézenfogva Alapítvány meghívására az Add tovább! című nemzetközi konferencián képviseltette magát szervezetünk. A tanácskozáson a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatására irányuló, öt országon átívelő projekt eredményeit értékelték. Novemberben részt vettünk Győrben a Más-nap elnevezésű rendezvényen, ahol fogyatékossággal élő emberek (számosan Szlovákiából is) többek között kulturális műsort mutattak be. A De juRe Alapítvány felkérésére bekapcsolódtunk a Közös a világunk címmel fogyatékos fiatalok számára meghirdetett filmverseny megvalósításába. Ugyancsak a DejuRe Alapítvány meghívására decemberben ott voltunk Budapesten Kálmán Zsófia Aki álmában is látja a fényt… című tanulmánykötetének nyilvános sajtóbemutatóján és az azt követő kerekasztal-beszélgetésen. A szerző a fogyatékossággal élő anyák körében végzett kutatásának eredményeit foglalja össze. A budapesti Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (Merek) együttműködést kezdeményezett velünk a Guruló Projekt nevű vállalkozásának szlovákiai kiterjesztésére. (Az utóbbi két témáról lapunkban is olvashatnak).

Nyomtatás E-mail

2009

A Carissimi meghívására és szervezésében, a Szülőföld Alap támogatásával 2009 márciusában Dunaszerdahelyen, júniusban Ipolyságon volt látható a Fogyatékosságtörténeti vándorkiállítás, amely az elmúlt két és fél évezred történetét íveli át, ismertetve az előítéletek és a sztereotípiák koronkénti változásait, a fogyatékossággal élő emberek befogadásának-kirekesztésének szakaszait.
A Carissimi részéről Dunaszerdahelyen Bauer Edit európai parlamenti képviselő, Ipolyságon Zsidó János esperesplébános nyitotta meg a rendezvényt. A nagy érdeklődést kiváltó kiállítás megvalósulásáért köszönet illeti az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karának munkatársait: Könczei György egyetemi tanárt, Hernádi Ilonát, Durmits Ildikót és Egri Tímeát, valamint Ibolya Ildikót, a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ igazgatóját és munkatársait, továbbá a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás dunaszerdahelyi szervezetét; Ipolyságon pedig az Ipolyság Város Pecsétje nonprofit alap részéről dr. Hunčík Pétert, Révész Angelikát és Kutak Adriennt.
Az idén az adók 2%-ából 1524,61 € érkezett számlánkra, munkánkat pénzadománnyal segítette Bokros Katalin, a Szlovák Pedagógiai Könyvtár munkatársa (évek óta rendszeres támogatónk) és Tirinda Péter, a Brüel&Kjær pozsonyi ügyvezető igazgatója. Az adományok hét család támogatását tették lehetővé összesen 1533 € összegben. Társszervezői voltunk és anyagilag támogattuk Galántán a mentálisan sérült fiatalok versfesztiválját, és ugyancsak Galántán két alkalommal hozzájárultunk autista gyermeket nevelő szülők, illetve gyógypedagógusok, pszichológusok számára szervezett módszertani nap költségeihez. Támogatóink segítségét köszönjük.

Nyomtatás E-mail

2008

A Carissimi meghívására 2008. június 12-én Dunaszerdahelyen, 2008. szeptember 8-án pedig Rimaszombatban mutatta be a mentálisan sérült fiatal színészeket foglalkoztató budapesti székhelyű Baltazár Színház a fogyatékkal élő emberek érzelmi életét tükröző Gondolj rám szívesen című darabot. Dunaszerdahelyen a városi művelődési központban a helyi
alapiskolák felső tagozatosai, gimnazisták, a környékbeli szociális otthonok lakói, valamint a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás tagjai tekintették meg az előadást. Köszönet Ibolya Ildikó igazgatónőnek, a Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás tagjainak és a madi református lelkészházaspárnak a segítségért. Rimaszombatban a Tompa Mihály Alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium tanulói, illetve a nagybalogi szociális otthon lakói képezték a nézőközönséget. Itt Zsélyi Katalin drámapedagógust és Medéné Tóth Zsófia iskolapszichológust illeti a köszönet, akik az előadás előtt kisebb csoportokban drámapedagógiai foglalkozáson készítették fel a tanulókat a várható talán kicsit szokatlan színházi élményre, hogy hozzásegítsék őket a fogyatékosok „másságának” az elfogadásához, és megmutassák nekik azt az utat, amely az értelmi sérült embereknek a társadalomba való integrálódáshoz vezet. A magas színvonalú előadás után mindkét helyszínen felzúgó taps és a nézők nyilatkozatai arról tanúskodnak, hogy az előadások révén a művészi élményen kívül a fiatalok közelebb kerültek a sérült emberek világához. A Baltazár Színház vendégszereplése a Szülőföld Alap, az EPP-ED és a Védcölöp Alapítvány anyagi támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Ebben az évben hat alkalommal járultunk hozzá súlyos fogyatékkal élő gyermekek külföldi gyógykezeléséhez, illetve az itthoni kezelés költségeihez (gyógyszerek, benzin). Mindezt csak támogatóink segítségével tudtuk megvalósítani. 65 530 korona az adók 2%-ából érkezett számlánkra. Pénzadományt nyújtott továbbá a Transpetrol részvénytársaság, a Mécs László Társaság, a pozsonyi ferences templom rózsafüzér-társulatának tagjai, Bokros Katalin, Jakab Elemér, Krausz Nándorné, Kelecsényi Ernő, Oravec István, Pogány Tibor mérnök, dr. Zászlós Gábor, Tóth József Óvárról és névtelen adományozók. Segítségüket köszönjük.

Nyomtatás E-mail

További cikkeink...

Üzenjen a Carissiminek!

Kérdése van?
Írjon a Carissiminek!

Mi a Carissimi?

Segíteni szeretnénk sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családoknak súlyos gondjaik leküzdésében. Tovább...

carissimi intro

Hogyan segíthet?

Adója 2%-ával támogathatja a Carissimit,
vagy közvetlenül utalhat számlánkra.

Tovább...

carissimi 2018 4 Page 01

Carissimi folyóirat

A Carissimi legújabb száma
ide kattintva online elérhető!

Apertura de cuenta bet365.es