Figyelem!

Szlovák–magyar szótár

a
adaptačné správanie – alkalmazkodó viselkedés
adiktológ – addiktológus (szenvedélybetegekkel foglalkozó szakember)
akútna choroba – heveny betegség
ambrózia – parlagfű
análny zvierač – záróizom

analýza vibrácií – rezgéselemzés
aneuryzma (cievna výduť) – aneurizma (verőértágulat)
antidekubitný matrac – felfekvés elleni gyógymatrac
antidiskriminačný zákon – diszkriminációellenes törvény
antimalariká – malária elleni gyógyszerek
antireumatikum – reumaellenes szer
aorta (srdcovnica) – aorta (főverőér)
arteterapia – művészetterápia
arytmia srdca, porucha srdcového rytmu – szívritmuszavar
asistenčný pes s osvedčením – elismert segítő kutya
Aspergerov syndróm – Asperger-szindróma
ateroskleróza, kôrnatenie ciev – érelmeszesedés
atopická dermatitída (atopický ekzém) – atópiás dermatitisz (ekcéma)
atopický ekzém (atopická dermatitída) – ekcéma (atópiás dermatitisz)
augmentatívna a alternatívna komunikácia (podporná a náhradná komunikácia) – augmentatív és alternatív kommunikáció

b
baktériová infekcia – bakteriális fertőzés
balónový katéter – ballonkatéter
bandáž – korzett (fűző, ortézis)
bedro – csípő
bedrový kĺb – csípőízület
betablokátory – béta-blokkolók
bezbariérová budova – akadálymentes épület
biele krvinky (leukocyty) – fehérvérsejtek
bilingválny – kétnyelvű
binokulárne videnie – binokuláris látás
blokátor – gátló, blokkoló
blokátory kalciových kanálov – kalciumcsatorna-blokkolók
blokovacie zariadenie, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, „papuča” – kerékbilincs
bodkovadlo – pontozó
bodové (Braillovo) písmo – pontírás (Braille-írás)
bradavica – szemölcs
bradový sval – állizom
Braillov znak – Braille-karakter
Braillova tlačiareň – Braille-nyomtató
braillovská bunka – Braille-cella
braillovská tabuľka – Braille-tábla
bránica – rekeszizom
brblavosť (tumultus sermonis) – hadarás
breza – nyírfa
brušná aorta – hasi aorta

c
centrálny nervový systém – központi idegrendszer
Centrum nezávislého života – Önálló Életvitel Központ
centrum špeciálnopedagogického poradenstva – speciális pedagógiai tanácsadó központ
cielená liečba – célzott kezelés
cievna mozgová príhoda – agyérkatasztrófa
cievna výduť (aneuryzma) – verőértágulat (aneurizma)
cievny chirurg – érsebész
cukrovka (diabetes mellitus) – cukorbetegség
cystická fibróza – cisztás fibrózis

č
čelový lalok – homloklebeny
čestný doktor – díszdoktor
čiastočne imobilná osoba – részlegesen mozgásképtelen személy
čierny kašeľ – szamárköhögés
čítač obrazovky – képernyőolvasó
čítanie hmatom – pontírás olvasása tapintással
črevná kľučka – bélkacs

d
daňové identifikačné číslo – adószám
darca krvi – véradó
darca obličky – vesedonor
dávkovač inzulínu – inzulinadagoló
debarierizácia – akadálymentesítés
dedičné choroby – örökletes betegségek
dedičný – örökletes
dedičské konanie – örökösödési eljárás
denný stacionár – fogyatékossággal élők napközi otthona, nappali ellátó központ
dermatológ – bőrgyógyász
detská mozgová obrna (DMO) – agyi eredetű gyermekbénulás (cerebrális parézis, CP)
detská obrna – gyermekbénulás
Detské diabetologické centrum SR – Országos Gyermekdiabetológiai Központ
diabetes, cukrovka – cukorbetegség, diabétesz, diabetes
diabetická noha – diabéteszes láb
dielčie oslabenie výkonu – részképességzavar
disfluencia (poruchy plynulosti reči) – diszfluencia (a beszédfolyamatosság zavarai)
dobročinné predajné trhy – jótékonysági vásár
dobrovoľníctvo – önkéntesség
dohoda o pracovnej činnosti – megbízási szerződés
dohoda o vykonaní práce – egyszeri megbízási szerződés
Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény
dojčenie – szoptatás
domov sociálnych služieb – szociális szolgáltatást nyújtó intézmény (szociális otthon)
domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s denným pobytom – értelmi sérült gyermekek és felnőttek napközi otthona, (nappali ellátást nyújtó szociális otthon – súlyos fogyatékossággal élők napközi otthona)
doplňujúce techniky učenia – kiegészítő tanulási technikák
dopravca – fuvarozó
dopravní agenti – utazásközvetítők
drieková (lumbálna) chrbtica – ágyéki gerincszakasz
druhotná infekcia – másodlagos fertőzés
dúhovka – szivárványhártya
dýchací prístroj – lélegeztetőgép
dýchacie cesty – légutak
dychová nedostatočnosť – légzési elégtelenség

e
edukácia pacienta – betegoktatás
ekzém (atopická dermatitída) – ekcéma (atópiás dermatitisz)
elektrická posteľ – elektromos ápolási ágy
elektrický vozík – elektromos kerekes szék
elektrolarynx – hangprotézis
elektronická čítacia lupa stolová – monitoros asztali nagyító (olvasótelevízió)
elektronický zdvihák – elektromos emelő
embryonálne (infantilné) prehĺtanie – nyelvlökéses (infantilis) nyelés
emocionálny vývin – érzelmi fejlődés
emočné poruchy (poruchy nálady) – hangulatzavar
emolienciá – bőrpuhító (emolliens) szerek
endovaskulárny – endovaszkuláris, éren belüli
environmentálny hluk – zajszennyezés
epitelizácia – hámosodás
ergoterapeut – munkaterapeuta, ergoterapeuta
ergoterapia – munkaterápia
erytrocyty (červené krvinky) – vörösvérsejtek

f
Fabryho choroba – Fabry-kór
faktory krvného zrážania – véralvadási faktorok
felinoterapia – macskaterápia
fenylketonúria – fenilketonuria
fistula – sipoly
fóbická úzkostná porucha – fóbiás szorongás
fotosenzibilizátor – fényérzékenyítő anyag
fototerapia – fénykezelés
fyziologická adaptácia – élettani adaptáció
fyzioterapeut – gyógytornász

g
gangréna – üszök
genetická analýza – genetikai elemzés
genetické pozadie – genetikai háttér
génové inžinierstvo – géntechnológia
glaukóm (zelený zákal) – glaukóma (zöld hályog)
glukomer, prístroj na meranie hladiny cukru v krvi – glukométer, vércukor(szint)mérő
glykémia – vércukorszint
gynekológ – nőgyógyász
gumový expander – gumiszalag

h
hemisféra – agyfélteke
hepatotoxický – májkárosító
hernia – sérv
hrubé črevo – vastagbél
hladina hluku – zajszint
hladina krvného cukru – vércukorszint
hladina krvných tukov – vérzsírszint
hlien – hurut
hltan – garat
hmatový Braillov display – Braille-kijelző
hmotná núdza – anyagi szükséghelyzet
hnisavá rana – gennyes seb
hormón bielkovinového charakteru – fehérjehormon
hrtan – gége
hrubé črevo – vastagbél
hrudná chrbtica – mellkasi gerincszakasz
hustota kostnej hmoty – csontsűrűség
hydraulická plošina nožnicového spôsobu – hidraulikus ollós emelőberendezés
hypertenzia – magas vérnyomás

ch
chemické lieky – szintetikus gyógyszerek
chirurgické lepidlo – sebészeti ragasztó
chirurgické metódy – sebészi eljárások
chodítko – járókeret
cholesterol – koleszterin
choroby obehového ústrojenstva – a keringési rendszer betegségei
choroby pohybového ústrojenstva – mozgásszervi betegségek
choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – anyagcserezavarok és a belső elválasztású mirigyek zavara
chránená dielňa a chránené pracovisko – védett műhely és védett munkahely
chránené bývanie – lakóotthon
chromozóm – kromoszóma
chromý – béna
chronická choroba – idült (krónikus) betegség
chronická ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris) – krónikus plakkos (foltos) pikkelysömör
chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) – krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD)
chronická rana – krónikus seb
chudokrvnosť – vérszegénység
chuťové receptory – ízreceptorok

i
ichtyoterapia – halterápia
ileostómia – vékonybél-kivezetés
imunitná bunka – immunsejt
imunitný systém – immunrendszer
indikácia – javallat
individuálne integrované dieťa – egyénileg integrált gyermek
individuálny učebný plán – egyéni tanterv
individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) – egyéni tanterv
indukčná slučka pre nedoslýchavých – indukciós hurok hallássérülteknek
infantilné (embryonálne) prehĺtanie – nyelvlökéses (infantilis) nyelés
infekcia močových ciest – húgyúti fertőzés
inhibítor – inhibitor, gátló anyag
inklúzia – inklúzió, elfogadás
inkontinencia – vizelet- és széklettartási képtelenség, inkontinencia
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (Bratislava) – Fogyatékos Emberek Foglalkoztatási Rehabilitációs Intézete (Pozsony)
Inštitút rodovej rovnosti – Esélyegyenlőségi Intézet
integrácia – integráció, befogadás
inteligenčný kvocient – intelligenciahányados
izotermický – állandó hőmérsékletű, izotermikus
inzulínová pumpa – inzulinpumpa
inzulínové pero – inzulintoll

j
jemná motorika – finommotorika
juvenilná idiopatická artritída – fiatalkori reumás ízületi gyulladás

k
kardiochirurg – szívsebész
kardiomyopatie – szívizombetegségek (kardiomiopátiák)
katetrizácia srdca – szívkatéterezés
kĺb – ízület
kĺbová chrupavka – ízületi porc
klystír – beöntés
kmeňová bunka – őssejt
kolenný kĺb – térdízület
kolieskový schodolez – lépcsőkuli
kolonoskopia – vastagbéltükrözés, kolonoszkópia
kolostómia – vastagbél-kivezetés
kombinované postihnutie – halmozott sérülés
komplikácia – szövődmény
komunikačná bezbariérovosť – kommunikációs akadálymentesség
komunikačné zručnosti – kommunikációs készségek
konečník – végbél
konfigurácia reliéfnych bodov – pontkonfiguráció
kongenitálny (vrodený) – kongenitális (veleszületett)
koordinácia pohybov – mozgáskoordináció
kôrnatenie (ateroskleróza) ciev – érelmeszesedés
koronárna cieva – koszorúér
koronarografické vyšetrenie – koronarográfiás vizsgálat
korzet – korzett (fűző, ortézis)
kostné okuliare – szemüvegszáras hallókészülék
kotviaca lišta – rögzítősín
kovová dlaha – fémsín
kožné tkanivo – bőrszövet
kožný lekár, dermatológ – bőrgyógyász
kŕč (spazmus) svalu – izomgörcs
krčka stehennej kosti – combnyak
krčná chrbtica – nyaki gerincszakasz
kŕčová žila (varix) – visszeres csomó
krížová kosť – keresztcsont
kruhovitý ústny sval – száj körüli izom
krvácanie do mozgu – agyvérzés
krvná plazma – vérplazma
krvná skupina – vércsoport
krvná zrazenina – vérrög
krvné doštičky (trombocyty) – vérlemezkék (trombociták)
krvný obeh – vérkeringés
kultúra nepočujúcich – siketkultúra
kúpeľné procedúry – gyógyfürdői kezelések
kvapkovitá psoriáza – guttált (pöttyös) pikkelysömör
kyselina močová – húgysav

l
ľahké úžitkové vozidlo – könnyű haszonjármű
Langerhansove ostrovčeky – Langerhans-szigetek
látková premena, metabolizmus – anyagcsere
lekárska posudková činnosť – orvosszakértői vizsgálat, szakvéleményezés
lekársky posudok – orvosi szakvélemény, orvosszakértői vélemény
leukocyty (biele krvinky) – fehérvérsejtek
lezenie – kúszás
lícne svaly – arcizmok
liečebná pedagogika – gyógypedagógia
lieky na potlačenie imunologickej reakcie – kilökődésgátló gyógyszerek
lieky siroty – árva gyógyszerek
Liga proti reumatizmu – Reumaellenes Liga
lokálna anestézia – helyi érzéstelenítés
lopatka – lapocka
ľudský papilomavírus – humán papillomavírus
lukostreľba – íjászat
lumbálna (drieková) chrbtica – ágyéki gerincszakasz
lumbálna punkcia – gerinccsatorna megcsapolása
lupa – nagyító
lupienka (psoriáza) – pikkelysömör (pszoriázis)
lýtko – lábikra
lymfatické uzliny – limfatikus mirigyek

m
materské znamienko – anyajegy
mechanický vozík – mechanikus kerekes szék
Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (MKF) – Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)
mentálna anorexia – mentális anorexia
mentálne postihnutie – értelmi akadályozottság (fogyatékosság)
meranie hluku a vibrácie – zaj- és rezgésmérés
meranie krvného tlaku – vérnyomásmérés
metličkové varixy (kŕčové žily) – seprűvénák
miecha – gerincvelő
miniinvazívny endovaskulárny zákrok – minimálinvazív endovaszkuláris beavatkozás
mliečne žľazy – tejmirigyek
mobilný zdvihák – mobil emelő
močovod (ureter) – húgyvezeték (uréter)
monitor dychu dieťaťa – légzésleállást jelző műszer
motorické zručnosti – motorikus készségek
motorický vývin – motorikus fejlődés
mozgová hemisféra – agyi félteke
mozgovo-miechová tekutina (likvor) – agy- és gerincvelői folyadék
mozoček – kisagy
mutácia génu – génkárosodás
myelínová pošva – velőshüvely

n
načúvací prístroj – hallókészülék
Nadácia na pomoc ľuďom Rettovým syndrómom – Rett-szindrómásokat Segítő Alapítvány
nadobličky – mellékvese
nádory nekrotizujúci faktor – tumorölő faktor
náhubok – szájkosár
nárazník – ütköző
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave – az Európai Parlament és az Európa Tanács autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló rendelete
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) – Országos Egészségügyi Információs Központ
Národné rehabilitačné centrum – Nemzeti Rehabilitációs Központ
národné zdravotné registre – nemzeti betegregiszterek
Národný ústav reumatologických chorôb – Országos Reumatológiai Intézet
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s. – Országos Szív-és Érgyógyászati Intézet Rt.
nástupište – beszállótér
nechtík lekársky – körömvirág
nedostatok pozornosti hyperaktivitou (ADHD) – figyelemhiányos hiperaktivitás
nekrotické (odumreté) tkanivo – nekrotikus (elhalt) szövet
nemocničné infekcie – kórházi fertőzések
neonatológia – újszülöttgyógyászat
nervová bunka – idegsejt
nervovosvalové degeneratívne choroby – neuromuszkuláris (ideg- és izomrendszeri) degeneratív betegségek, a myoneurális junkció és az izomzat betegségei
nervový systém – idegrendszer
nesprávne držanie tela – tartáshiba
nesteroidné protizápalové lieky – nem szteroid gyulladásgátlók
neurochirurgia – idegsebészet
nezrelé, predčasne narodené dieťa – koraszülött gyermek
nezrelosť – éretlenség
Nobelova cena za fyziológiu a medicínu – orvosi-élettani Nobel-díj
nosohltanová mandľa – garatmandula
novorodenecký skríning – újszülöttek szűrővizsgálata (szkríning)
nutkavé správanie – kényszeres magatartás

o
obezita – elhízás
obvod bokov a pásu – csípő- és derékkörméret
ochrana duševného zdravia – lelki egészségvédelem
ochrnutie – bénulás
očkovacia látka, vakcína – oltóanyag, vakcina
očkovanie – védőoltás
očná guľa – szemgolyó
očné pozadie – szemfenék
očný kontakt – szemkontaktus
odbavovací pult – utasfelvételi pult
odberový vak – véradózsák
odbor podpory zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva – területi közegészségügyi hivatal egészségfejlesztési osztálya
odbor sociálnych služieb – szociális szolgáltatási főosztály
odborná ambulancia – szakrendelő
oddelenie centrálneho príjmu – sürgősségi betegellátó és központi felvételi osztály
oddelenie koronárnej jednotky – koronáriaőrző
oddelenie posudkových činností – orvosi és szociális szakvéleményezési osztály
odľahčovacia služba – tehermentesítő szolgálat
odolné (rezistentné) baktérie – ellenálló (rezisztens) baktériumok
odsávačka hlienov – váladékszívó
odumreté (nekrotické) tkanivo – elhalt (nekrotikus) szövet
ohrozenie – veszélyeztetettség
omrzlina – fagyási seb
oneskorený psychomotorický vývin – megkésett pszichomotorikus fejlődés
oneskorený vývin reči – megkésett beszédfejlődés
onkogénny typ – rákkeltő típus
onkogynekologické ochorenia – nőgyógyászati daganatos betegségek
onychomykóza, pleseň nechtov – onikomikózis, körömgomba
opatrovateľská služba – gondozói szolgálat
opatrovníctvo – gondnokság
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – fakultatív jegyzőkönyv a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményhez
optotyp – látótábla
opuch – duzzanat, ödéma
organický – szervi
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR – Izomsorvadásos Betegek Szlovákiai Szervezete
ortéza – ortézis (korzett, fűző)
ošetrovanie rán – sebkezelés
osoba so zdravotným postihnutím – fogyatékossággal élő személy
osobná asistencia – személyi segítés
osobný asistent – személyi segítő
osoby so zníženou pohyblivosťou – csökkent mozgásképességű személyek
otrava krvi – vérmérgezés
otvor, vyústenie, vývod, stóma – sztóma
otvorená rana – nyílt seb
otvorený chrbát, spina bifida – nyitott gerinc
otvorený trh práce – nyílt munkaerőpiac
ovčie kiahne – bárányhimlő
oživovanie (resuscitácia) – újraélesztés

p
pacientské organizácie – betegszervezetek
pagaštan konský – vadgesztenye
palina – ürömfű
pankreas, podžalúdková žľaza – hasnyálmirigy
panva – medence
parkovací preukaz – parkolókártya
parkovací preukaz – parkolókártya
pásový schodolez – hernyótalpas lépcsőnjáró
pažerák – nyelőcső
pečeňové testy – májteszt
peľ – virágpor (pollen)
peľ trávy – fűpollen
peľová služba – pollen-előrejelző szolgálat
peľový kalendár – pollennaptár
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom) – hozzájárulás megnövekedett költségekhez (diétás étkezés, higiéniai eszközök, ruha, cipő, lakás, személygépkocsi-üzemeltetés, különlegesen kiképzett kutya tartása)
peňažný príspevok na kúpu a úpravu osobného motorového vozidla – hozzájárulás személygépkocsi-vásárláshoz és átalakításához
peňažný príspevok na kúpu, úpravu, opravu a výcvik používania pomôcky – hozzájárulás speciális segédeszköz beszerzéséhez, használatának elsajátításához, átalakításához, javításához
peňažný príspevok na opatrovanie – gondozási (ápolási) díj
peňažný príspevok na osobnú asistenciu – személyi segítő díja
peňažný príspevok na prepravu – hozzájárulás egyéni közlekedéshez
peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a garáže – hozzájárulás lakás, családi ház, garázs akadálymentesítéséhez
percepčná porucha – érzékelési zavar
peroxid vodíka – hidrogén-peroxid
persuázia – meggyőzés, perszváció
pešia zóna – gyalogoszóna
pestúnska starostlivosť – gyámság
pitva – boncolás
plastický, reliéfny obrázok – domború rajz, tiflografika
pleseň – penész
pleseň nechtov, onychomykóza – körömgomba, onikomikózis
plesňová infekcia (mykóza) – gombás fertőzés (mikózis)
plodová voda – magzatvíz
podiatria – lábápolástan
podložka – alátét
podporné technológie – támogató technológiák
podporované bývanie – támogatott lakhatás
podporované rozhodovanie – támogatott döntéshozatal
podžalúdková žľaza, pankreas – hasnyálmirigy
pohybová terapia – mozgásterápia
pojazdné kreslo s podporou chodenia – járókerettel kombinált kerekes szék
pojazdný zdvihák – hordozható emelő
pokusy na zvieratách – állatkísérletek
popálenina – égési seb
porážka – szélütés
porucha – zavar
porucha čítania (dyslexia) – olvasási zavar
porucha hltania – nyelészavar
porucha koordinácie pohybu – a mozgáskoordináció zavara
porucha osobnosti – személyiségzavar
porucha písania (dysgrafia) – írászavar
porucha pozornosti – figyelemzavar
porucha pozornosti s hyperaktivitou – figyelemhiányos hiperaktivitás zavar
porucha priestorovej orientácie – térorientációs zavarok
porucha reči (dyslalia) – beszédzavar, beszédhiba
porucha správania – magatartászavar
porucha učenia – tanulási zavar
poruchy komunikácie – kommunikációs zavar
poruchy metabolizmu – anyagcserezavar
poruchy obličiek – veseelégtelenség
poruchy plynulosti reči (disfluencia) – a beszédfolyamatosság zavarai (diszfluencia)
poruchy rovnováhy – egyensúlyzavar
poruchy spánku – alvászavarok
poruchy srdcového rytmu – szívritmuszavarok
poruchy tukového (lipidového) metabolizmu – zsíranyagcsere-zavar
poruchy vývinu – fejlődési rendellenességek
poškodenie sluchu – halláskárosodás
poškodenie zrakového nervu – látóideg-sorvadás
postihnutie (retardácia) – akadályozottság
postihnutie ciev dolných končatín – alsó végtagok verőérbetegsége
posunkovanie – jelelés
posunkový jazyk – jelnyelv
pracovný asistent – munkaasszisztens
prah bolesti – fájdalomküszöb
praktická škola – készségfejlesztő iskola
praktická slepota – aliglátás
prebaľovací stôl – pelenkázóasztal
predčasne narodené, nezrelé dieťa – koraszülött gyermek
predčasný pôrod – koraszülés
predčitateľská služba – felolvasószolgálat
predlaktie – alkar
preležanina (dekubit) – felfekvés (dekubitusz)
prenos informácií medzi bunkami – sejtek közötti információátadás
prenosný zvukomer – hordozható zajszintmérő
preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz FO ŤZP) – súlyosan egészségkárosodott személy számára kiállított igazolvány (esetleg rokkantigazolvány)
prevencia – megelőzés
preventívna zdravotná prehliadka, skríning – szűrővizsgálat
priedušnica – légcső
priestorová orientácia – térbeli tájékozódás
prietrž – sérv
príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím – egészségkárosodott személynek a munkaerő-piaci érvényesülésre való felkészítése
príspevok na činnosť pracovného asistenta – munkaasszisztens alkalmazására járó támogatás
príspevok na osobnú asistenciu – személyi segítőnek járó támogatás
príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – egészségkárosodott személy munkahelyének megtartására járó támogatás
príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania – a védett műhely vagy munkahely üzemeltetési költségeihez és a munkahelyre történő utazás költségeihez való hozzájárulás
príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska – védett műhely vagy munkahely kialakítására járó támogatás
príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti – egészségkárosodott személynek vállalkozása fenntartásához vagy önálló kereseti tevékenység végzéséhez járó támogatás
prístroj na meranie hladiny cukru v krvi (glukomer) – cukormérő
príznaky (symptómy) – tünetek
profesionálni rodičia – hivatásos nevelőszülők
program stáží – gyakornoki program
protilátka – ellenanyag
pruh – sérv
psoriatická artritída – pikkelysömör okozta ízületi gyulladás, pszoriázisos artritisz
psoriáza (lupienka) – pszoriázis (pikkelysömör)
psychické napätie / -á tenzia – lelki feszültség
psychické poruhy – pszichikai (lelki) zavarok
pulz – pulzus

r
rádioterapia – sugárkezelés
rakovina krčka maternice – méhnyakrák
rakovina prsníka – mellrák
ramenný kĺb – vállízület
rampa – rámpa, ferde feljáró
raná (včasná) intervencia – korai fejlesztés
rašelinový zábal – tőzegpakolás
rázštep chrbtice – nyitott gerinc (spina bifida)
rázštep pery a podnebia – ajak- és szájpadhasadás
rebrina – bordásfal
rečové orgány – beszédszervek
rednutie kosti (osteoporóza) – csontritkulás (oszteoporózis)
regionálne edukačno-sociálne centrum – regionális oktatási és szociális központ
regionálny úrad verejného zdravotníctva – területi közegészségügyi hivatal
rehabilitačný pracovník – gyógytornász
reliéfny bod – tapintható pont
remissia – kórtünetek ideiglenes megszűnése, átmeneti javulás, tünetmentesség, remisszió
repík – apróbojtorján
Resocializačné stredisko a domov na polceste – Reszocializációs Központ és Átmeneti Otthon
resuscitácia (oživovanie) – újraélesztés, reszuszcitáció
retina – szemideghártya
reumatické uzlíky – reumás csomók
reumatoidná artritída – reumás ízületi gyulladás, reumatoid artritisz
rezistencia – ellenállás
rezistentné (odolné) baktérie – rezisztens (ellenálló) baktériumok
rizikové faktory – kockázati tényezők
Rodičovská služba Down-pestún – Down-dada-szolgálat
rohovka – szaruhártya
rovnosť príležitostí – esélyegyenlőség
rozvíjajúci telocvik – fejlesztő torna

s
sacharidová jednotka – szénhidrátegység
sanitár – segédápoló
sánka – állkapocs
schizofrénia – szkizofrénia
schodolez – lépcsőnjáró
schopnosť – képesség
sebaobsluha – önellátás
sebapoznanie – önismeret
sedací sval – far- (/ülő-) izom
sedimentácia červených krviniek – vörösvértest-süllyedés
segregácia – szegregáció
senná nádcha – szénanátha
separačná úzkostná porucha – szeparációs szorongás
sietnica – szemideghártya
sigmatizmus – pöszeség
silový trojboj – erőemelés
skladacia nájazdová rampa – összecsukható rámpa
sklon (dispozícia) – hajlam
skolióza – gerincferdülés, szkoliózis
skríning, preventívna zdravotná prehliadka – szűrővizsgálat
slabozraký – látássérült
slepecký písací stroj – pontírógép
sliznica – nyálkahártya
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb – Ritka Betegségek Szlovákiai Szövetsége
Slovenská Alzheimerova spoločnosť – Szlovák Alzheimer-társaság
Slovenská diabetologická spoločnosť – Szlovák Diabetológiai Társaság
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť – Szlovák Szülész-nőgyógyász Társaság
Slovenská lekárska spoločnosť – Szlovákiai Orvosi Társaság
Slovenská spoločnosťpre ošetrovanie otvorených rán – Szlovák Sebkezelő Társaság
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO) – Szlovák Speciális Olimpia Mozgalom
Slovenské združenie stomikov – Sztómások Szlovákiai Társulása
Slovenský paralympijský výbor – Szlovák Paralimpiai Bizottság
smrť v kolíske (syndróm náhleho úmrtia dojčiat) – bölcsőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma)
sociálna posudková činnosť – szociális szakértői tevékenység, szakvéleményezés
soli zlata – aranysók
spánkový lalok – halántéklebeny
spinálne svalové (muskulárne) atrofie – gerincvelői izomsorvadások (spinális izomatrófiák)
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) – Autista Személyeket Segítő Társaság
Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR – Szlovákiai Speciális és Gyógypedagógusok Társasága
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR – Pszoriázisos és Atópiás Betegek Szlovákiai Társasága
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, občianske združenie – Együttműködéssel a Jobb Jövőért – Nagymegyer Polgári Társulás
sprievodcovská služba – kísérőszolgálat
spúšťacie faktory – provokáló tényezők
srdcová chlopňa – szívbillentyű
srdcová nedostatočnosť – szívelégtelenség
srdcovo-cievne (kardiovaskulárne) ochorenia – szív- és érrendszeri betegségek
srdcový infarkt – szív(izom)infarktus
stavec – csigolya
stentgraft – sztentgraft
stomická ambulancia – sztómaambulancia
stomická sestra – sztómásnővér
stomické vrecko – sztómászacskó
stropný zdvihák – mennyezeti betegemelő
stuhlosť – merevség
stupeň odkázanosti – a rászorultság mértéke, foka
suchosť sliznice – nyálkahártya-szárazság
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) – Magán Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ
svalová (muskulárna) dystrofia – izomsorvadás
svalová nerovnováha (svalová dysbalancia) – izomegyenlőtlenség (izomdiszbalancia)
svalová slabosť – izomgyengeség
svalová slabosť – izomgyengeség
svalové skupiny – izomcsoportok
svalové vlákno – izomrost
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – Egészségügyi Világszervezet
syndróm náhleho úmrtia dojčiat (smrť v kolíske) – hirtelen csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál)

š
šalvia – zsálya
šikmá schodisková sedačka – széklift, lépcsőlift
šikmé schodiskové plošiny – ferde síkban mozgó emelőlapok (lépcsőliftek)
škodlivosť hluku – zajártalom
škola pre sluchovo postihnutých – hallássérültek iskolája
šľacha – ín
šošovka – szemlencse
špecializované zariadenie pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou a inými demenciami – Alzheimer-kórosok és a demencia egyéb formáiban szenvedők ellátására szakosodott beteggondozó
špeciálna pedagogika – speciális pedagógia
špeciálne edukačné potreby – sajátos nevelési igény
Špeciálne olympijské hnutie – Speciális Olimpiai Mozgalom
špeciálne výchovné potreby – speciális nevelési szükségletek
špecifické poruchy učenia – specifikus tanulási zavarok
špecifické vývinové poruchy – specifikus fejlődési zavarok
štítna žľaza – pajzsmirigy
šušlanie (sigmatizmus) – selypesség

t
tanec na vozíku – kerekes székes tánc
technický preukaz – forgalmi engedély
telesné (somatické) postihnutie – testi fogyatékosság
telesne postihnutý – mozgássérült
temenný lalok – fali lebeny
tenké črevo – vékonybél
tepna (artéria) – ütőér
terapeutická komunita – terápiás csoport
terénna práca – terepmunka
testovací prúžok – tesztcsík
tlak na lavičke – fekvenyomás
tlakomer – vérnyomásmérő
tlakové (kompressívne) ovínadlo – nyomó- (kompressziós) kötszer
tlmočník posunkového jazyka – jeltolmács
transfúzna stanica – véradóállomás
transplantácia kostnej drene – csontvelő-átültetés
transplantácia obličky – veseátültetés
transplantácia orgánu – szervátültetés
trombocyty (krvné doštičky) – vérlemezkék (trombociták)
trupová ortéza – törzskorzett
tukové tkanivo – zsírszövet

ť
ťažké dýchanie – nehézlégzés

u
upchanie žíl – érelzáródás
urémia (zlyhanie obličiek) – urémia (veseelégtelenség)
ureter (močovod) – uréter( húgyvezeték)
univerzálne navrhovanie – egyetemes (akadálymentes) tervezés
uzatvorenie koronárnej cievy – koszorúér-elzáródás
uzatvorenie mozgovej cievy – agyérelzáródás

ú
úhrada za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska – rádió- és tévékészülékek üzembentartási díja
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) – Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális és családügyi hivatal
úrad verejného zdravotníctva – közegészségügyi hivatal
Ústav klinickej mikrobiológie – Klinikai Mikrobiológiai Intézet
ústavná starostlivosť – intézeti gondoskodás
úzkosť – szorongás

v
váhonosný kĺb – teherviselő ízület
včasná (raná) intervencia, stimulácia – korai fejlesztés
včasná adaptácia – korai beilleszkedés
vedľajší účinok – mellékhatás
viabilita – életképesség (viabilitás)
viacnásobné postihnutie – halmozott sérülés
viacnásobne postihnutý – halmozottan akadályozott
vírusová infekcia – vírusfertőzés
vodiaca koľajnica – vezetősín
vodná posteľ – vízágy
vrchné rameno – felkar
vred predkolenia – lábszárfekély
vrodený (kongenitálny) – veleszületett (kongenitális)
výcviková škola pre vodiacich psov – vakvezetőkutya-kiképző iskola
výdajňa kompenzačných pomôcok – gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet
vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím – fogyatékosok számára fenntartott parkolóhely
výklopná doska na presadanie – kihajtható, átülést segítő lap
vypuklý hrudník – tyúkmell
výskum kmeňových buniek – őssejtkutatás
vysoký krvný tlak, hypertenzia – magas vérnyomás
vysúvacie sedadlo – elfordítható és kitolható ülés
vzdor – dac
vzdorovitosť – dacosság

z
záchvaty zadržania dychu – lélegzet-visszatartás
zahustenie hlienov – a váladék besűrűsödése
zajakavosť (balbuties) – dadogás
zákon o cestnej premávke – a közúti közlekedésről szóló törvény
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – a súlyos fogyatékossággal élők anyagi támogatásáról szóló törvény
zákon o priestupkoch – a kihágásokról szóló törvény
zákon o rodine – családjogi törvény
zákon o samosprávnych krajoch (tzv. kompetenčný zákon) – a kerületi önkormányzatokról szóló (ún. hatásköri) törvény
zákon o službách zamestnanosti – foglalkoztatási törvény
zákon o sociálnom poistení – a társadalombiztosításról szóló törvény
zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatásokról szóló törvény
zápal nechtového lôžka – körömágygyulladás
zápal osrdcovníka, perikarditída – szívburokgyulladás (pericarditis)
zápal srdcového svalu, myokarditída – szívizomgyulladás (myocarditis)
zápalová reakcia – gyulladásos reakció
zariadenie opatrovateľskej služby – ápoló- és gondozóotthon
zariadenie podporovaného bývania – lakóotthon
zariadenie pre seniorov – idősotthon
záškoláctvo – iskolakerülés
závislosť na alkohole – alkoholfüggőség
závislosť na drogách – drogfüggőség
závislosť na hracích automatoch – játékautomata-függőség
zážitková terapia – élményterápia
zbavenie spôsobilosti na právne úkony – kizáró gondnokság
zdravotná záchranná služba – gyorsmentőszolgálat
zdravý životný stýl – egészséges életmód
Združenie astmatikov Slovenska – Szlovákiai Asztmások Társulása
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) – Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás
Združenie ojedinelých genetických ochorení (ZOGO) – Ritka Genetikai Betegségek Társulása
zdvíhacia plošina – emelőszerkezet
zdvihák – emelő
zdvižná plošina – emelőlap
zelený zákal (glaukóm) – zöld hályog (glaukóma)
zhubné nádorové ochorenie – rosszindulatú daganat
zlyhanie obličiek (urémia) – veseelégtelenség (urémia)
zmeškaný vývoj pohybu – megkésett mozgásfejlődés
zmyslové postihnutie – érzékszervi fogyatékosság
znížený obrubník – szegélyrámpa
zobrazovacie techniky – képalkotó eljárások
zrakové postihnutie – látássérülés
zrakový nerv – látóideg
zrakový orgán – látószerv
zrenica – pupilla
zriedkavé choroby – ritka betegségek
zručnosť – készség
zúženie zorného poľa – a látómező beszűkülése
Zväz diabetikov Slovenska – Cukorbetegek Szlovákiai Szövetsége
zvislé plošiny – függőlegesen mozgó emelőlapok
zvuková kniha – hangoskönyv
zvukové vlny – hanghullámok
zvýšený vnútroočný tlak – magas szemnyomás
zvyšky zraku – látásmaradvány

ž
žiak so špeciálnymi výchovnými potrebami – sajátos nevelési igényű tanuló
žilový vred – vénás (visszeres) lábszárfekély
životné minimum – létminimum

Megszakítás