Figyelem!

A logopédus rovata

Zupko Mária

 

A beszédfolyamatosság zavarai – hadarás

A hadarást mint beszédfolyamatossági zavart ismerjük, amelynek jellemzője a gyors vagy szabálytalan beszédtempó, a túlzott megakadás és előfordulhatnak más nyelvi és fonológiai hibák, eltérések is. Akkor beszélünk hadarásról mint beszédproblémáról, ha a beszéd gyorsaságát, a hangok, szótagok és szavak elnyelését, torzítását tapasztaljuk. Ha jobban belegondolunk, biztosan fel tudunk idézni magunkban …

Tovább

Az orrhangzós beszéd (Rhinolália)

A hangképzés mozzanata bonyolult folyamat. Az érintett szervek megfelelő, összehangolt működésére van szükség. A levegő a tüdőből elindulva a légcsőn keresztül a gégefőnél találkozik a hangszalagokkal, amelyek a két kannaporc mozgása révén kerülnek a konkrét hang képzéséhez éppen szükséges helyzetbe. Az itt keletkező elsődleges gégehang a toldalékcsőben alakul át az …

Tovább

Beszédzavarok

Beszédzavarokon a beszéd különféle rendellenességeit értjük. A beszédzavarokat valamilyen nyelvi zavar megjelenési formáiként tartjuk számon, soknak a hátterében azonban nem tapasztalunk nyelvi zavart. Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavarral találkozhatunk. Ide soroljuk például a pöszeséget, a dadogást, a hadarást, a diszfóniát. Az utóbbi kivételével a többivel már az …

Tovább

Raccsolás – rhotacizmus

Mi is a raccsolás? Beszédhiba, amely az r hangzó hibás ejtését, illetve a hangzó hiányát jelenti. Beszédhiba, melynek során az r hangot nem a megfelelő helyen képezzük, és így a végeredmény sem megfelelő.  Hogy mik lehetnek a raccsolás kiváltó okai? Négy fontos szempont szerint állapíthatjuk meg. Lehet ez : – …

Tovább

Leggyakoribb beszédhibák – selypítés/szigmatizmus

Felmerült már önökben kérdés gyermekük vagy akár saját maguk beszédével kapcsolatosan? A tiszta, jól artikulált beszéd ugyanis számtalan munka elengedhetetlen része. Sajnos, sok gyerek és felnőtt életét megnehezíti a dadogás, a selypítés, a pöszeség vagy egyéb beszédhiba. Sokaknál pedig komoly komplexusokat is kiválthat. Sok kisgyerek selypít, főleg azokban a hónapokban, …

Tovább

Leggyakoribb beszédhibák – Pöszeség/Diszlália

„Az anyanyelv beszédhangjainak következetesen helytelen kiejtését pöszeségnek (artikulációs zavarnak) nevezzük. A pöszeség terápiáját speciálisan képzett gyógypedagógus, a logopédus végzi” – írja Montágh Imre, a logopédia egyik legjelentősebb képviselője, a pöszeség szakértője. Ez a megfogalmazás a tömör és könnyű értelmezés mellett kitér egy igen fontos szempontra: a következetességre. Mit is jelent …

Tovább

Leggyakoribb beszédhibák – A dadogás

A dadogás definíciója minden szakterületen más és más. Az orvostudomány az idegrendszer hibás működésére vezeti vissza, amely a légzőizmok akadozását eredményezi, ezáltal a beszéd is akadozóvá válik. A pszichológia azt vallja, hogy a dadogás valamilyen lelki probléma megnyilvánulása. A logopédia szerint kommunikációs nehézségről van szó, amelyet komplex szemlélettel kell kezelni. …

Tovább

Iskolaérett a gyermekem?

A nagycsoportos óvodások szülei tavasz közeledtével, az iskolaérettség felmérésének idején gyakran felteszik ezt a kérdést. A törvény szövege szerint az a gyermek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Sz akértői – pszichológusi, gyógypedagógiai – engedéllyel a …

Tovább

Beszédfejlesztés II.

Az előzőekben már felsoroltuk néhány nélkülözhetetlen előfeltételét a beszédfejlődésnek, mint az ép mozgató, látó- és hallóközpont, amelyekhez csatlakozik az aktív beszélő környezet, az emlékezet, a beszédmegértő képesség, a hangképző apparátus épsége, és a gyermek utánzási vágya. A beszédfejlődés első szakasza az ún. szituatív beszéd, ami azt jelenti, hogy a gyermek …

Tovább

Beszédfejlesztés, személyiségfejlesztés

Az előző esztendőben a gyermekek beszédfejlődésével foglalkoztunk. Az idei év elején már a beszédfejlesztés kerül előtérbe. Figyelmünket az óvodáskor kezdetétől a beiskolázásig tartó időszakra összpontosítjuk. A beszéd az emberre jellemző örökletes sajátosság. Az emberi agy szerkezetének, működésének és fejlődésének függvényében jön létre. Az anatómiai és fiziológiai alapot a beszédközpontok adják. …

Tovább
Megszakítás