Figyelem!

A logopédus rovata

Zupko Mária

 

Leggyakoribb beszédhibák – selypítés/szigmatizmus

Felmerült már önökben kérdés gyermekük vagy akár saját maguk beszédével kapcsolatosan? A tiszta, jól artikulált beszéd ugyanis számtalan munka elengedhetetlen része. Sajnos, sok gyerek és felnőtt életét megnehezíti a dadogás, a selypítés, a pöszeség vagy egyéb beszédhiba. Sokaknál pedig komoly komplexusokat is kiválthat. Sok kisgyerek selypít, főleg azokban a hónapokban, …

Tovább

Leggyakoribb beszédhibák – Pöszeség/Diszlália

„Az anyanyelv beszédhangjainak következetesen helytelen kiejtését pöszeségnek (artikulációs zavarnak) nevezzük. A pöszeség terápiáját speciálisan képzett gyógypedagógus, a logopédus végzi” – írja Montágh Imre, a logopédia egyik legjelentősebb képviselője, a pöszeség szakértője. Ez a megfogalmazás a tömör és könnyű értelmezés mellett kitér egy igen fontos szempontra: a következetességre. Mit is jelent …

Tovább

Leggyakoribb beszédhibák – A dadogás

A dadogás definíciója minden szakterületen más és más. Az orvostudomány az idegrendszer hibás működésére vezeti vissza, amely a légzőizmok akadozását eredményezi, ezáltal a beszéd is akadozóvá válik. A pszichológia azt vallja, hogy a dadogás valamilyen lelki probléma megnyilvánulása. A logopédia szerint kommunikációs nehézségről van szó, amelyet komplex szemlélettel kell kezelni. …

Tovább

Iskolaérett a gyermekem?

A nagycsoportos óvodások szülei tavasz közeledtével, az iskolaérettség felmérésének idején gyakran felteszik ezt a kérdést. A törvény szövege szerint az a gyermek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Sz akértői – pszichológusi, gyógypedagógiai – engedéllyel a …

Tovább

Beszédfejlesztés II.

Az előzőekben már felsoroltuk néhány nélkülözhetetlen előfeltételét a beszédfejlődésnek, mint az ép mozgató, látó- és hallóközpont, amelyekhez csatlakozik az aktív beszélő környezet, az emlékezet, a beszédmegértő képesség, a hangképző apparátus épsége, és a gyermek utánzási vágya. A beszédfejlődés első szakasza az ún. szituatív beszéd, ami azt jelenti, hogy a gyermek …

Tovább

Beszédfejlesztés, személyiségfejlesztés

Az előző esztendőben a gyermekek beszédfejlődésével foglalkoztunk. Az idei év elején már a beszédfejlesztés kerül előtérbe. Figyelmünket az óvodáskor kezdetétől a beiskolázásig tartó időszakra összpontosítjuk. A beszéd az emberre jellemző örökletes sajátosság. Az emberi agy szerkezetének, működésének és fejlődésének függvényében jön létre. Az anatómiai és fiziológiai alapot a beszédközpontok adják. …

Tovább

Hogyan segítheti gyermeke beszédfejlődését

Ötletek, tippek, tanácsok szülőknek, nagyszülőknek Az elmúlt hetekben gyermekeink beszédfejlődésével foglalkoztunk. Most arra keressük a választ, hogyan tud a szülő, a nagyszülő segíteni, hogy ez a fejlődés gördülékeny, gondtalan legyen. Az alábbiakban csaknem 45 éves szakmai pályafutásom alatt megtapasztalt kérdésekre, szülői elvárásokra, óvónők megkeresésére reagálva vázolom fel korcsoportokra bontva a …

Tovább

Beszélgessünk? Beszélgessünk!

Egy gyakorló logopédus tapasztalatai, ötletei BESZÉLGESSÜNK? BESZÉLGESSÜNK! Immár 45-ik éve vagyok a pályán. Nagyon sok szülő, gyermek, felnőtt, fogyatékossággal élő, sérült, beteg gyermek és felnőtt kért már tőlem tanácsot, ötletet, segítséget a hangzók, szavak ejtésének, a beszéde ütemének, folyamatosságának helyes alkalmazásához. Alapvető fontosságú a beszéd kezdeti időszakában megtalálni a leghatékonyabb …

Tovább

Beszédfejlődés óvodáskorban

Szülőknek, nagyszülőknek, óvónőknek Az ember társas lény. Gondolatatait szavakba öntve fejezi ki. A beszéd az emberiség fejlődése során alakult ki, s joggal mondhatjuk, hogy az emberiség nagy ajándéka. A környezet ösztönzése, aktív közreműködése nélkül a gyermek sohasem tanulná meg az anyanyelvét. A beszédtanulás összetett tevékenység, ezért a szülőknek és az …

Tovább

A hangképzés mint a beszéd alapja – élettani funkciók és a beszéd

„A hang az az érzet, amelyet a nyomásingadozás kelt a hallószervben. Az élettani hangmegnyilvánulást megkülönböztetésül hangérzetnek nevezzük. Lényeges különbség a két fogalom között, hogy a hangérzet rezgéstartománya korlátozott” – írja Frint Tibor egy 1982-ben megjelent tanulmányában. Mai napig ez az egyik kiindulópont a hangképzéssel és beszédhanggal foglalkozó szakmai berkekben. A …

Tovább
Megszakítás