Figyelem!

Autizmus-világnap Marcelházán

Április 2-a az autizmus világnapja. A világon több tízmillió ember él autizmussal, ezzel a széles spektrumú, változatos formában jelentkező fejlődési zavarral, amely-nek következtében a társas viselkedés, a kommunikációs készségek és a gondolko-dás fejlődése sérül.
Ebben az évben Marcelháza is csatlakozott a Ragyogj kékben kampányhoz az egészségkárosodottak helyi szervezete, valamint a község szociális munkásainak kezdeményezésére. Bekapcsolódtak a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola kilen-cedikesei, az ógyallai speciális alapiskola kihelyezett részlegének tanulói és peda-gógusai, valamint az érintett szülők, családtagok és támogatók.
Április 4-én délelőtt fél tízkor az alapiskola előtt kék ruhába öltözve gyülekeztünk, minden résztvevőnek kék szalagot tűztünk ki, a gyermekek pedig kék lufit kaptak, így indultunk figyelemfelkeltő sétánkra a kultúrházba. Ott kék színű virágokat tűz-tünk a faliújságra, ugyanis a kék az autisták elfogadásának szimbóluma. Keszegh Emma 9. osztályos tanuló előadásában meghallgattuk egy autista lány versét, majd dr. Rácz Jolán, az egészségkárosodottak helyi szervezetének elnöke, érintett szülő tartott előadást az autizmusról. A program zárásaként szélnek eresztettük a kék lufi-kat.
Köszönetemet szeretném kifejezni minden résztvevőnek, támogatónak. Bízom ben-ne, hogy a jövőben az érintettekre nagyobb figyelem irányul, és az emberek mindig nagyobb számban csatlakoznak az ilyen jellegű kezdeményezésekhez.
                                            Mgr. Gál Denisza szociális munkás

Megszakítás