Figyelem!

Beszélgessünk? Beszélgessünk!

Egy gyakorló logopédus tapasztalatai, ötletei
BESZÉLGESSÜNK? BESZÉLGESSÜNK!

Immár 45-ik éve vagyok a pályán. Nagyon sok szülő, gyermek, felnőtt, fogyatékossággal élő, sérült, beteg gyermek és felnőtt kért már tőlem tanácsot, ötletet, segítséget a hangzók, szavak ejtésének, a beszéde ütemének, folyamatosságának helyes alkalmazásához.

Alapvető fontosságú a beszéd kezdeti időszakában megtalálni a leghatékonyabb alapozást. A babavárás gyönyörű időszak egy család életében. Az anyuka kezdjen el minél hamarabb beszélni a pocaklakóhoz! A magzat képes édesanyja hangját a többitől megkülönböztetni, és így hangolódik az anyanyelvére. Az anyuka pedig már ebben a korai szakaszban hozzászoktatja magát, hogy beszéljen gyermekéhez, így az természetes lesz a szülés után is.

Mikor kezdjük el a beszédfejlesztést?

Kezdetben az anya mindennapos tevékenységéhez tartozik az etetés, öltöztetés, fürdetés, pelenkázás. Mindig mondja el kicsinyének, mit csinál éppen. Például: megmosom a kezed, az arcod, a lábad, a hátad, a hasad, odafigyelve, hogy ne használjon fölöslegesen kicsinyítő képzőket. Anyanyelvünk csodája, hogy minden fontos testrészünk megnevezése egyszótagú (fej, nyak váll, kar, kéz, has, hát, láb és sorolhatnám). Ezeket a szavakat könnyen elsajátítja a gyermek.

Számára a kezdeti időszakban nagyon nehéz a beszéd, mert nemcsak beszélni tanul, hanem a mozgást, valamint a társadalmi szokásokat is egyszerre kellene megtanulnia. Az életük során ezek harmonikus fejlődése felborulhat.

Az anyanyelv tökéletes elsajátításához a beszéd észlelése, megértése, valamint a kifejezése együttesen kell, hogy jelen legyen.

A beszédészlelés nem azonos a beszédértéssel. A gyermek hallja – észleli – a beszédet, de nem mindig érti annak tartalmát, nem tudja jól dekódolni a hangokat. Ezért elengedhetetlen a precíz, pontos artikuláció a szülő részéről. A beszéden keresztül neveljük a gyermekeinket, így természetes, hogy a fejlődésében legfontosabb színtér a család (ezen belül is az édesanya). Leginkább a családi mintától függ a gyermek beszéde, szókincse. Minél többet és jobban tud beszélni egy gyermek, annál jobban megérteti magát a környezetével.

A beszédfejlődés folyamata

Minden gyermek fejlődése egyéni, tempója különböző. Fontos, hogy a szülő ismerje, mely időben mit várhat el a gyermekétől. A kommunikációs készség fejlődését hónapokra lebontva tüntetjük fel. Apró eltérések természetesek.

Az alábbi leírás csak iránymutató, szigorú határokkal, ettől nagy egyéni eltérések lehetnek. A kislányok és kisfiúk beszédfejlődése is eltér egymástól. Ha egy kislány egyéves kora körül, egy kisfiú másfél éves kora körül nem kezd el szavakat mondani, akkor fokozottan oda kell figyelni beszédének a fejlődésére.

Hogyan alakul a gyermek beszéde az újszülött kortól 3 éves korig:

0-1 hónapos korban: torokhangokat hallat;
1-2 hónapos korban: gőgicsélni kezd, torokhangokat ad;
2-3 hónapos korban: folyamatosan gőgicsél, „válaszol“, egyszerű magánhangzókat is kiejt (a, ó, e);
3-4 hónapos korban: egyre folyamatosabban és változatosabban gőgicsél, azonos hangot kétszer ejt ki;
4-5 hónapos korban: gagyogás közben többféle hangot is kiejt elmosódottan, hangosan tud kacagni;
5-6 hónapos korban: „szót ért“ gondozása közben, ah-oh szótagot gagyog;
6-7 hónapos korban: egyre árnyaltabban gagyog, gurgulázik, nyögdécsel, „beszélgetést” kezdeményez;
7-8 hónapos korban: kicsit tagoltabb a gagyogása, megismétel hallott hangokat, s megjegyzi a leggyakrabban hallottakat, harap és rág, hangokat utánoz, bu-ma-da-ba szótagokat jól ejt ki, a „nem” -re reagál időnként, mammam-ot is mond (főleg síráskor);
9-10 hónapos korban: két szótagot elmosódottan ki tud ejteni (ma-ma, ba- ba), hallgat a nevére;
11-12 hónapos korban: szót, szótöredéket használ (a mama, baba helyes használata), egylépéses felszólítást teljesít (kívánságait jelzi), szavai mondatértékűek: a „mama“ jelenthet hívást, kérést, segítséget;
12-15 hónapos korban: kétszavas mondatot használ, két szótagot is kiejt, 3-4 szót mond, kommunikálni akar;
15-18 hónapos korban: egyre nagyobb a passzív és aktív szókincse, tisztábban ejti ki a szavakat, kétszavas utasítást teljesít, ismeri a „köszönöm” és „szervusz” értelmét, egyszerűbb mesékre, népi gyermekdalokra figyel;
18-21 hónapos korban: egyszerű bővített mondatokat használ, az enni-innivalót megnevezve kéri, 10-30 szava van, 2-3 szavas mondatokat használ, visszamond két szót;
21-24 hónapos korban: összetett mondatokat használ, kb. 50 szavas szókincse van, háromlépéses utasítást végrehajt, elkezd személyes névmásokat használni;
24-27 hónapos korban: folyékonyan beszél;
27-30 hónapos korban: képeskönyvből cselekvéssorokat elmond, névmásokat, ragokat használ, megkérdezi a tárgyak nevét;
3 éves korig: többes számot használ, összetett mondatokban beszél, teljes nevét ismeri és mondja, dallamokat ismer, 5-ig számolhat, ragozott szavakat használ 3-4 szavas mondatokban.

Javaslat

Ha 2-2,5 éves korában nem kapcsol össze szavakat, már célzottan kell a beszéddel foglalkozni, amit a logopédiai tanácsadás mellett a szülő is megtehet. Ha a gyermek 3 évesen még mindig nem beszél, feltétlenül szakemberhez, logopédushoz kell fordulni. A legfontosabb, hogy folyamatosan beszéljünk hozzá! Segítségünkre vannak a dalok, mondókák, mesék, versek, könyvek. Nevezzük meg újra és újra a legfontosabb fogalmakat, amelyeket meg szeretnénk neki tanítani. Kérjük, hogy ismételje meg szavainkat. Mi is ismételjük meg – helyesen – beszédpróbálkozásait. Olvassunk közösen, játsszunk a szavakkal, biztassuk, dicsérjük, örüljünk minden próbálkozásának.

Zupko Mária

Fotó: ma7.sk

Megjelent a Magyar7 2021. 10. 26-i számában.

Megszakítás