Figyelem!

Ami az emlékezésekből kimaradt

Nagy családunk, a Felvidék méltóképpen búcsúztatta el nagyasszonyát, ahogy többen nevezték őt, Pogány Erzsébetet, mielőtt utolsó útjára indult.
Május 12-én Somorján sok barát, munkatárs volt jelen, ezzel is kifejezve Erzsike iránti szeretetét, tiszteletét. Volt, aki régi emlékekről, volt, aki kiváló munkájáról, tiszteletéről, szeretetéről beszélt. Így együtt hallgatva e megható szavakat, felvetődött bennem a kérdés, hogy neki vajon hány órából állt egy napja. Valószínűleg neki is csak annyiból, mint nekünk. A sok-sok munka mellett felnevelte gyermekeit, feleségként is helytállt.
Nem esett szó viszont egy dologról, arról, hogy mindemellett felkarolta az elesetteket, ahol tudott, segített. Hatalmas empátiája sokakat magával ragadott. Én „csak” 22 éve ismertem meg őt, amikor férjemmel, Boros Miklóssal, a pozsonyi magyar nagykövetségre kerültünk dolgozni. Már akkor feltűnt, hogy mindenhol ott van, mindent tud, tanácsot ad, kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül sokunknak segít.
A Carisssimi Nonprofit Alap 2002 óta, 16 éve működik. Akkor alapítottam néhány nagyon kedves és lelkes barátommal, amikor nagykövetként búcsúztunk Pozsonytól. Az első, aki eltávozott közülünk a közelmúltban, Szabó Rezső ügyvéd úr volt. Most pedig újabb veszteség ért bennünket s a támogatott családokat, gyerekeket egyaránt.
A Carissimi tevékenységének középpontjában a sérült gyermekeket nevelő családok segítése áll. Ez hol anyagi hozzájárulást jelent valamilyen orvosi kezeléshez, fejlesztéshez, máskor szakmai program szervezését szülőknek, a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, vagy szabadidős tevékenység elérését teszi lehetővé.
Erzsike a kuratórium tagja volt. Üléseinket is az ő irodájában tartottuk. Rengeteg tanácsot, segítséget kaptunk tőle munkánkhoz. Minden témában naprakészen tudott intézkedni, sokat tanultunk tőle. Őszinte tisztelettel emlékszünk rá, mondatai még sokáig fognak fülünkben csengeni.
Együttérző, megértő, tenni akaró lendülete hiányozni fog, de sokáig halljuk még hangját, ebben biztos vagyok. Még betegsége súlyosságának a tudatában is gondolt ránk s az általunk képviselt értékekre.
Családjának is nagyon köszönjük, hogy segítette az ő és ezáltal a mi munkánkat is. Mindenkinek, aki Pogány Erzsi búcsúztatásán a Carissimi Nonprofit Alapot támogatta, szívből köszönjük, pártfogoltjaink nevében is.

Borosné Környei Erzsébet

Megszakítás