Figyelem!

Elhunyt Szabó Rezső

Életének nyolcvankilencedik évében, február 17-én elhunyt dr. Szabó Rezső jogász, politikus, a Carissimi kuratóriumának tiszteletbeli tagja.
Szabó Rezső 1929. május 10-én született Kolozsnémán. Komáromban érettségizett, jogi tanulmányait Budapesten kezdte, és a pozsonyi Comenius Egyetemen fejezte be. A Csemadoknak volt szakelőadója, titkára, majd főtitkára, 1959 és 1961 között a Hét főszerkesztője. 1968-ban egyike volt a szlovákiai magyarság követeléseit tételesen megfogalmazó értelmiségieknek. Emiatt 1970-ben Csehszlovákia Kommunista Pártjából és a Csemadokból is kizárták. Az 1989-es rendszerváltozás után rehabilitálták, s visszatért a közéletbe. 1990-ben ott volt az Együttélés politikai mozgalom alapítói között, és a Szlovák Nemzeti Tanács alelnöki tisztségét töltötte be. Csehszlovákia szétválását követően, 1993 és 97 között a Csemadok alelnöke volt.
2002-ben részt vett a Carissimi Nonprofit Alap létrehozásában. Ő dolgozta ki az alapszabályt és jegyeztette be a szervezetet. 2012-ig aktívan részt vett a kuratórium munkájában.              

Búcsúztatása február 23-án 13.15 órától lesz a pozsonyi krematóriumban református szertartás szerint.
Emlékét megőrizzük.

Megszakítás