Figyelem!

Megszületett a szeretet

Mindenki számára a legkedvesebb és leghangulatosabb ünnep a karácsony. Gyerekek és felnőttek készülődnek rá, és előre örülünk neki, mert szeretettel, békességgel, örömmel tölti el szívünket. Karácsonyt az advent, a várakozás ideje előzi meg. Négy vasárnapon keresztül meggyújtjuk a megfelelő számú gyertyát az adventi koszorún, s imádkozva és énekelve várjuk a karácsonyt. A gyertya fénye és melege készíti szívünket az ünnepre. Csak annak lehet igazi szép karácsonya, akinek volt adventje. Aki advent folyamán nem készült a karácsonyi örömre, az nem hallja meg karácsonykor az angyalok énekét, nem hallja meg az Úr Jézus kopogtatását szívének ajtaján. Tehát karácsonyra készülni kell. Nemcsak a lakásunkban kell nagytakarítást tartani, hanem a szívünkben is. Rendet teszünk szívünkben, lelkünkben, kiűzzük a haragot, az irigységet, a félelmet, a megszólást, és elkezdjük gyűjteni a jót, a szépet, az igazat. Ahogy az adventi gyertya fénye világít, és sugározza a meleget, úgy kell nekünk is sugároznunk a hit fényét és a szeretet melegét embertársainkra.
Vegyük észre a testileg, lelkileg szenvedőt, és segítsünk rajta. Néha elég, ha meghallgatjuk a másikat, máskor elegendő egy kedves szó, mosoly, kézfogás. A szeretet leleményes, ott és úgy segít, ahol és ahogyan szükség van rá. Karácsony az ajándékozás ünnepe. Örülünk, ha ajándékot kapunk, de még nagyobb öröm, ha adunk, s látjuk a másiknak az örömét. Nem kell boltban pénzért vett dologra gondolni: készítsünk saját magunk. Az ilyet az teszi értékessé, hogy benne van a mi szeretetünk is. Fából, papírból, gyertyából vagy bármi másból egy kis kézügyességgel tudunk ajándékot készíteni. A drága üzleti holmi hamar tönkremegy, de a tiszta szívvel készített ajándék öröme sokáig megmarad.
A karácsony a közösség ünnepe. Igazán családban vagy baráti közösségben tudjuk átélni. Úgy szervezzük az ünnepeket, hogy minél többet legyünk együtt azokkal, akiket szeretünk. Senki se maradjon egyedül. Vegyük észre az elmagányosodottakat, egyedül élő öregeket, betegeket, és tegyük széppé karácsonyukat. Látogassuk meg őket, énekeljünk velük együtt karácsonyi énekeket. Ajándékozzuk meg őket egy kis süteménnyel. Nagyon fognak neki örülni, s a mi örömünk is növekedni fog. Ha a látogatásra nincs lehetőség, akkor legalább telefonon hívjuk fel őket. A szentestének legyen meg a sajátos szertartása. Álljuk körül a karácsonyfát, imádkozzunk, énekeljünk karácsonyi énekeket, hallgassunk karácsonyi zenét. A betlehemi gyermek mindenkit egyformán szeret, legyen az idős ember, fiatal, gyermek, beteg, testileg-lelkileg sérült. Ő mindenkinek elhozza a szeretetet, az örömet, békességet, mindenkit boldoggá szeretne tenni. Engedjük meg neki. A Mennyei Atya a legnagyobb értéket, a saját Fiát adta nekünk ajándékul. Mi is legyünk ajándék egymás számára!
Zsidó János esperesplébános

Megjelent a Carissimi 2023/4. számában.

Megszakítás