Figyelem!

Tóték

Ki ne ismerné Örkény István Tóték című tragikomédiáját – a belőle készült filmet is sokszor láthattuk már – az őrnaggyal, Tót Lajos tűzoltóparancsnokkal és Gyuri postással, aki gondosan szelektálja a rábízott üzeneteket, hogy melyik érjen célba, és melyik ne. A kormányzó úr őfőméltóságának garden partyjára szóló meghívót például nem kapja meg Cipriani professzor. Tótékat viszont a szívén viseli, így ők megkapják fiuknak a frontról írt levelezőlapját, amelyben arról értesíti a szüleit, hogy az őrnagy náluk fogja eltölteni kéthetes betegszabadságát és pihentetni a partizánokkal vívott harcokban megviselt idegeit. Az a másik levelezőlap azonban már nem jut el hozzájuk, amelyben az őrnagy rigolyáira hívja fel figyelmüket – ami azután félreértések sorához vezet, mert Tóték védtelenül állnak az őrnagy zsarnokoskodásával szemben.
A darab központi figurája mégis Tótné, aki retteg a fiáért, és protekció reményében az őrnagy legképtelenebb követeléseinek a teljesítésére is ráveszi férjét, ami a szemre húzott tűzoltósisakban nyilvánul meg a leglátványosabban.
Végezetül az a sürgöny sem ér célba, amelyben Tótékat értesítik, hogy fiuk meghalt.

Mindezt újra átélhettük azon a fantasztikus szerda estén, amellyel a komáromi Jókai Színház művészei ajándékozták meg a közönséget a Somorjai Vmk-ban: Örkény István Tóték című tragikomédiájával. Ez volt a 2022/23-as évad első előadása. Mint Nagy Myrtil, a vmk igazgatója rövid bevezetőjében elmondta, nem is remélte, hogy két katasztrofális évad után, amikor az előadások zöme elmaradt, a közönség mégis hűséges maradt a színházhoz.
Azt pedig külön feltűnő volt látni, hogy a nézőtéren nem egyedül én voltam kerekesszékes. Remélem, ez jelzés lesz az intézmény vezetésének, és az illetékeseknek, hogy Somorján nemcsak az ép/egészséges embereknek van igényük a kultúrára.
Sztakó Zsolt
(Fénykép: www.jokai.sk)

Megszakítás